Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

DOKUMENTACE PRO ŽADATELE - 6. VÝZVA

 

VÝZVA Č. 6

PRAVIDLA IV.1.2

METODIKA PRO TVORBU FICHÍ A SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ IV.1.2

ŽÁDOST O DOTACI - FORMULÁŘ K 6. VÝZVĚ

INSTRUKTÁŽNÍ LIST K ŽÁDOSTI O DOTACI

Příručka pro žadatele 

Předpokládaný časový harmonogram 6. výzvy 

Prezentace k 6. výzvě

 

PODOPATŘENÍ I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (viz. METODIKA str. 15-19)

FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ - NÁŠ CHLEBA

Souhlasné stanovisko MŽP dle vzoru (v případě výstavby/rekonstrukce oplocení pastevních areálů a chovu vodní drůbeže)

 

 

PODOPATŘENÍ III.1.2. - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (viz. METODIKA str. 63-66)

FICHE 2: PODNIKÁNÍ - NAŠE ŠANCE

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků

Podporované činnosti dle Klasifikace ekonomických činností CZ NACE

Kombinovaná nomenklatura - osmimístný kód vstupní surovin a výstupních produktů

 

PODOPATŘENÍ III.3.2 Ubytování, sport (viz. METODIKA str.70-72)

FICHE 4: CESTOVNÍ RUCH - NÁŠ POTENCIÁL

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a středních podniků

 

 

PODOPATŘENÍ III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (viz. METODIKA str. 84-89)

FICHE 5: KULTURNÍ DĚDICTVÍ - NAŠE CHLOUBA

 

PODOPATŘENÍ III.2.1.2 - Občanské vybavení a služby (viz. METODIKA str. 80 - 83)

FICHE 7: ŽIVOT V OBCÍCH - NAŠE POHODA

 

POVINNÁ PŘÍLOHA:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 

K prohlížení PDF souborů musíte mít na Vašem PC nainstalovaný aktuální PDF prohlížeč.

Stáhnout a nainstalovat si jej můžeže z této adresy: ADOBE READER

 

» Aktuality

Zimní zpravodaj MAS

(16.12.2019)
» více zde
 

1. výzva OP ŽP

(29.11.2019)
» více zde
 

Kotlíkové dotace

(13.09.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

únor 2020
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 10
 11
 12
 13
 17
 18
 24
 25
 26
 27
 28
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí