Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Aktuality

Změna termínu registrace projektů 8. výzvy  | 15.05.2013
 

 

Změna termínu registrace projektů v rámci 8. výzvy

Projekty, které budou vybrány v rámci 8. výzvy MAS Valašsko - Horní Vsacko budou registrovány v termínu 19.6. - 2.7.2013. A to z důvodu změny příjmu žádostí 19. kola. Více informací k 19. kolu najdete níže.

Upravený harmonogram 8. výzvy

 

19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Zahájení příjmu žádostí: 19.6.2013
Poslední možnost podání žádosti: 2.7.2013
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz
Telefon: 222 871 620

V 19. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,029 mld. Kč na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, využívání poradenských služeb a obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.

 

Dne 6. 5. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opatření/podopatření Programu rozvoje venkova pro 19. kolo příjmu žádostí. Jedná se o podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb a opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.

 

Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

 

V rámci 19. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (v těchto Pravidlech nedošlo k žádným změnám a projekty budou administrovány dle předchozích Pravidel platných pro toto opatření) a opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (na toto opatření bude zpřesnění Pravidel zveřejněno následně).

 

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 19. 6. do 2. 7. 2013.

 

Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 2. 7. 2013, musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou (žadatele) na RO SZIF do 15:00 hodin. V případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce probíhá příjem žádostí na CP SZIF a v poslední den končí příjem žádostí v 16:30.

 

Příjem žádostí v 19. kole se bude týkat opatření/podopatření:

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.3.4 Využívání poradenských služeb

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

 

Opatření/podopatření Alokace
I.1.3.1 419 mil. Kč
I.3.4 150 mil. Kč
II.2.4 460 mil. Kč
IV.2.1 51 mil. Kč

 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

 

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

 

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 19. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 19. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

» Aktuality

6. Výzva IROP: Vzdělávání - naše budoucnost

(25.05.2020)
» více zde
 

3. Výzva IROP: Sociální služby - naše jistota

(25.05.2020)
» více zde
 

Možnosti podpory: opatření pro firmy v souvislosti s COVID 19

(06.05.2020)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2020
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí