Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

MAP


Místní akční plán rozvoje vzdělávání obce s rozšířenou působností Vsetín

Město Vsetín se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt dostal název „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín“ (dále jen MAP) a díky němu bude mít možnost všech šedesát osm mateřských i základních škol na Vsetínsku získat finanční prostředky z evropských fondů.

 

Doba realizace projektu je od srpna 2016 do konce roku 2017. Do projektu jsou zapojeny také místní akční skupiny, působící v ORP Vsetín, jako koordinátoři aktivit na svém území s vlastním finančním plánem. Kromě naší MAS jsou to také kolegové z MAS Hornolidečska a MAS Střední Vsetínsko.

 

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu předškolního a základního vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

MAP je připravován v rámci stanovených principů plánování. Při zpracování MAP tak  spolu plánují  a spolupracují hlavní aktéři vzdělávání, kterými jsou zřizovatelé (obce), poskytovatelé (MŠ, ZŠ a další organizace), samotní uživatelé a v neposlední řadě také  veřejnost. Tito aktéři  vzdělávání společně tvoří dokument MAP prostřednictvím společného setkávání a spolupráce v  sedmi ustanovených pracovních skupinách:

 

1. Předškolní vzdělávání a péče
2. Čtenářská a matematická gramotnost
3. Inkluze
4. Polytechnika
5. Podnikavost, iniciativa,
    kreativita
6. Kariérové poradenství
7. Mimoškolní a zájmové
    vzdělávání

 

Výstupem projektu je jednotný strategický dokument MAP vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín. MAP bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu.

 

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských dotačních peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  Finance na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU MĚSTA VSETÍN

 

SCHVÁLENÝ STRATEGICKÝ RÁMEC

 

 

 

» Aktuality

4. VÝZVA PRV - Seznam podaných žádostí

(06.05.2019)
» více zde
 

Semináře pro žadatele - 4. výzva PRV

(08.04.2019)
» více zde
 

4. VÝZVA PRV VYHLÁŠENA

(03.04.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2019
 
 
 1
 2
 6
 7
 8
 9
 13
 15
 16
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

MAP ORP Vsetín

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí