Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

LEADER - 1. výzva

/28.7.2009 - 3.9.2009/

 

Schválené projekty, přijaté MASVHV v 1.výzvě,  byly zaregistrovány na RO SZIF v Olomouci dne 26.10.2009. Konečné schválení projektů bylo zveřejněno 5.3.2010. Dohody o dotaci byly podepisovány koncem dubna a v průběhu května. Administrativní proces v tomto kole byl prodloužen a to z důvodů vytváření registru podpor de – minimis. Níže uvedené projekty jsou v různé fázi realizace - více aktuální stav projektu. Realizované projekty:

 


VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL CHODNÍKU U SILNICE II/487 V OBCI HUSLENKY

Místo realizace: Huslenky

Žadatel: Obec Huslenky

Vybudováním veřejného osvětlení podél chodníku u silnice II/487 v obci Huslenky byl dokončen komplexní projekt, jehož výsledkem je vybudovaný chodník a realizace 11 osvětlovacích těles, které zaručí v daném úseku bezpečný pohyb chodců a ostatních účastníků silničního provozu i ve večerních hodinách a zimních měsících.

    

Celkové výše dotace: 385 600,- Kč

Celkové výdaje projektu:  569 780,- Kč

Realizace: 2009

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


JANOVÁ – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BUDOUCNOSTI

Místo realizace: Janová

Žadatel: Obec Janová

Tento projekt je první etapou dlouhodobějšího záměru obce obnovit veřejné osvětlení v obci a dosáhnout tak energetických a finančních úspor. Pokud bude komplexní projekt dokončen bude se jednat až o třetinovou spotřebu energie během jedné noci. V této etapě bylo vyměněno 43 "EKO - LED" svítidel. V neposlední řadě přispívá tento projekt ke zlepšení vzhledu obce.

              

Celková výše dotace: 485 446,- Kč

Celkové výdaje projektu: 646 917,- Kč 

Realizace: 2009

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


SKIAREÁL KAROLINKA – DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ SJEZDOVKY

Místo realizace:  Karolinka

Žadatel: Skiareál s.r.o.

Předmětem projektu je doplnit osvětlení sjezdovky na vleku v Karolince, patřící Skiareálu, s.r.o. Konkrétní činností projektu byl nákup a instalace 11 kusů svítidel s horním stíněním o výkonu každého svítidla 1000 W a osazení stožárů do betonových patek. Bude tak rozšířena plocha pro večerní lyžování.

Celková výše dotace: 475 000,- Kč

Celkové výdaje projektu: 1 130 500,- Kč 

Realizace: 2010

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


NÁKUP STÁNKŮ PRO SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKTIVITY V OBCI VELKÉ KARLOVICE

Místo realizace: Velké Karlovice

Žadatel: Obec Velké Karlovice

Předmětem projektu byl nákup stánků, které jsou využívány pro společenské a kulturní aktivity, nejen v obci Velké Karlovice, ale také v okolních obcích Horního Vsacka. Cílem projektu je zkvalitnění života obyvatel obce a současně i rozvoj regionu. Jarmarky a jiné tradiční akce dostanou jednotný ráz.

Stánky

Celková výše dotace: 365 850,- Kč

Celkové výdaje projektu: 511 700,- Kč 

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


OBNOVA HŘIŠTĚ NA MÍČOVÉ HRY HOVĚZÍ KAŠTÝL

Místo realizace: Hovězí

Žadatel: Obec Hovězí

Obnovu starého antukového hřiště uvítají především příznivci míčových her. Hřiště najde určitě své uplatnění zejména v letních měsících. Realizací projektu došlo prokazatalně k vyššímu využívání areálu pro širokou veřenost, zejména mládeže a je zcela dotvořen ráz estetického pohledu na sportoviště, které je pravidelně navštěvováno občany obce Hovězí.

Celková výše dotace: 552 424,- Kč

Celkové Výdaje projektu: 942 129,- Kč

Realizace: 2010

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO o.s. DIVADELNÍ SÁL - OPRAVA A STATICKÉ ZABEZPEČENÍ STROPU

Místo realizace: Karolinka

Žadatel:  VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO o.s.

Projekt řešil obměnu stávající konstrukce divadelního sálu, která byla staticky nevyhovující a jejíž rekonstrukcí došlo k vytvoření nových prostor divadla určených pro spolkovou činnost.

 

Celková výše dotace: 1 788 316,- Kč 

Celkové výdaje projektu: 2 411 678,- Kč 

Realizace: 2010

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TJ SOKOL - I.ETAPA

Místo realizace: Zděchov

Žadatel: Obec Zděchov

Realizací projektu byl odstraněn havarijní stavebně technický stav budovy šaten SOKOL Zděchov, což umožnilo její další využívání – zajištění volnočasových aktivit místních obyvatel.

Celková výše dotace: 1 110 579,- Kč

Celkové výdaje projektu: 1 606 591,- Kč 

Realizace: 2010

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


CHALUPA NA HŘEBENI – ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY UBYTOVÁNÍ RODINNÉHO TYPU

Místo realizace: Obec Velké Karlovice, Soláň

Žadatel: Jakub Bělunek

Cílem projektu je přestavba hospodářské části rodinného domu, nacházejícího se v těsné blízkosti hřebene Soláně na malokapacitní ubytovací zařízení s 8 lůžky a celoročním provozem.

Celková výše dotace: 604 195,- Kč

Celkové výdaje projektu: 1 105 863,- Kč

Aktuální stav projektu: Ukončena administrace projektu, z důvodu odstoupení žadatele od Dohody

 


STAVEBNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO OBJEKTU VEDOUCÍ KE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ NA MALOKAPACITNÍ UZ - PENZION

Místo realizace: Obec Velké Karlovice

Žadatel: Jana Tomková

Cílem projektu je přestavba zemědělského objektu vedoucí ke změně účelu užívání na malokapacitní ubytovací zařízení tradičního valašského stylu.

Celková výše dotace: 1 099 500,- Kč 

Celkové výdaje projektu: 5 209 995,- Kč

Aktuální stav projektu: Ukončena administrace projektu, z důvodu odstoupení žadatele od Dohody

 

» Aktuality

1. výzva OP ŽP

(29.11.2019)
» více zde
 

Kotlíkové dotace

(13.09.2019)
» více zde
 

8. kolo příjmu žádostí PRV

(29.08.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

prosinec 2019
 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 9
 10
 12
 16
 17
 18
 19
 22
 23
 24
 25
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí