Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

LEADER - 6. výzva

/2.12.2011 - 18.1.2012/

6. VÝZVA MASVHV

Celkem bylo přijato 18 projektů. Z toho bylo 16 vybráno a zaregistrováno na RO SZIF dne 21.3.2012. Definitivní schválení bylo zveřejněno na www.szif.cz 19.7.2012. Dohody o poskynutí dotace podepisovali příjemci dotace během mesíců srpen/září 2012. Od podpisu Dohody mohou realizovat projekt v průběhu dalších dvou let. Přehled realizovaných projektů z 6. výzvy MAS VHV:


PODPORA ZEMĚDĚLCŮ


Pořízení zemědělské techniky na farmu v Halenkově

 

Žadatel: Rostislav Kopecký

Místo realizace: Halenkov

Žadatel se rozhodnul modernizovat technické vybavení farmy o diskovou žací lištu. Nákupem nové sekačky bude usnadněno obhospodařování stávajících pozemků a umožněno rozšíření výměry užívaných pozemků o další vlastní pozemky, které jsou v současné době zarostlé náletem. Tyto pozemky chci vyčistit a v budoucnu využívat k produkci sena a pastvě dobytka

Celková výše schválené dotace: 56 115,- Kč

Celkové výdaje projektu: 112 230,- Kč

Rok realizace: 2012

Akutální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


Pořízení zemědělské techniky na farmu v Novém Hrozenkově

 

Žadatel: Jiří Čaník

Místo realizace: Nový Hrozenkov

Mulčovač, který byl v rámci projektu pořízen, budu žadatel využívat k práci na jinak těžko obhospodařovatelných pozemcích ve svažitém terénu, k sečení nedopasků, k čištění pozemků zarůstajících náletem. Nákup mulčovače přispěje ke zlepšení kvality krmiva pro dobytek a k urychlení sklizně píce. Realizací projektu dojde ke zefektivnění práce na farmě a ke zvýšení její konkurenceschopnosti.

Celková výše schválené dotace: 58 659,- Kč

Celkové výdaje projektu: 117 319,- Kč

Rok realizace: 2012

Akutální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


Nákup lisu a ovíječky

 

Žadatel: Vladislav Andrýsek

Místo realizace: Nový Hrozenkov

Žadatel dosud nevlastnil techniku ke sklizni sena, proto se rozhodnul tuto techniku v rámci projektu pořídit vzhledem k rozsahu obhospodařovaných ploch a nákladům na pronájem techniky. Pořídil lis na seno a senáž a ovíječku balíku.

Celková výše schválené dotace: 200 000,- Kč

Celkové výdaje projektu: 400 000,- Kč

Rok realizace: 2012

Akutální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


Pořízení koňského povozu

Žadatel: Martin Valíček

Místo realizace: Nový Hrozenkov

Žadatel si pořídil klasický dřevěný koňský povoz pro svou zemědělskou činnost.

 

Celková výše schválené dotace: 99 900,- Kč

Celkové výdaje projektu: 166 500,- Kč

Rok realizace: 2013/2014 

 

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


Nákup lisu na seno a senáž

Žadatel: Pavla Janýšková 

Místo realizace: Velké Karlovice (Javorníček)

Žadatelka se rozhodla modernizovat svoji ekofarmu a v rámci projektu pořídila lis na seno a senáž s pevnou komorou.

Celková výše schválené dotace: 249 500,- Kč

Celkové výdaje projektu: 603 790,- Kč

Rok realizace: 2013 

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


Modernizace farmy - pořízení přísevu trav

 

Žadatel: Josef Borák

Místo realizace: Velké Karlovice

Žadatel se rozhodnul zakoupit přísevník trav.

Celková výše schválené dotace: 225 000,- Kč

Celkové výdaje projektu: 568 700,- Kč

Rok realizace: 2013 

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


PODPORA MIKROPODNIKŮ


Rozvoj podniku kamenictví 

 

Žadatel: Petr Kalus

Místo realizace: Halenkov

V rámci projektu žadatel rekonstruoval provozovnu kamenictví - rekonstrukce vrat a oken. Dále pořídil potřebnou techniku pro činnosti týkající se zpracování kamene.

Celková výše schválené dotace: 123 153,- Kč

Celkové výdaje projektu: 205 255,- Kč

Rok realizace: 2012

Akutální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


Modernizace prodejny Karolinka

 

Žadatel: AM PRODEJNY POTRAVIN s.r.o.

Místo realizace:Změna místa realizace projektu: Velké Karlovice

Požadavky žadatele byly modernizovat prodejnu potravin Gašpo v Karolince, tak aby uspokojil požadavky nakupujících, ale také vytvořil vhodné prostory pro své zaměstnance. V rámci projektu se také zavázal vytvoření 1 pracovního místa.

 

Zakoupená technika se přesunula do pronajaté prodejny v obci Velké Karlovice.

Celková výše schválené dotace: 205 842,- Kč

Celkové výdaje projektu: 412 267,- Kč

Rok realizace: 2012

Akutální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

V rámci kontroly na místě v udržitelnosti byly shledány závažné nedostatky a tak projekt byl předán na právní oddělení a dotace byla vymáhána.


Rozvoj podniku Nábytek Hastík

 

Žadatel: Josef Hastík

Místo realizace: Halenkov

Díky projektu žadatel realizoval nákup formátovací pily, kterou nutně potřeboval pro svou podnikatelskou činnost - výrobu nábytku.

Celková výše schválené dotace: 126 000,- Kč

Celkové výdaje projektu: 252 000,- Kč

Rok realizace: 2012

Akutální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


Nákup pásového rypadla

 

Žadatel: Petr Václavík

Místo realizace: Nový Hrozenkov

 

Žadatel podnikající v oboru stavebních prací se rozhodnul pořídit si pásové rypadlo.

Celková výše schválené dotace: 486 000,- Kč

Celkové výdaje projektu: 980 100,- Kč

 

Rok realizace: 2013 

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


Rozvoj firmy Jiří Zvoníček

 

Žadatel: Jiří Zvoníček

Místo realizace: Zděchov

V rámci projektu byl pořízen traktor.

 

Celková výše schválené dotace: 499 800,- Kč

Celkové výdaje projektu: 1 374 000,-Kč

 

Rok realizace: 2012

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA

 


PODPORA PODNIKATELŮ V CESTOVNÍM RUCHU


Hotel Lúka - modernizace bazénu

 

Žadatel: Richard Šturala

Místo realizace: Velké Karlovice (Soláň)

Aktuální stav projektu: ŽADATEL ODSTOUPIL A BYLA UKONČENA ADMINISTRACE PROJEKTU

 


Sportovní a relaxační zázemí penzionu U Medvěda

 

Žadatel: Josef Petřek

Místo realizace: Velké Karlovice (Jezerné)

Aktuální stav projektu: ŽADATEL ODSTOUPIL OD PROJEKTU A BYLA UKONČENA ADMINISTRACE PROJEKTU


PODPORA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ


MUZEUM SKLÁŘSTVÍ

 

Žadatel: Město Karolinka

Místo realizace: Karolinka (bývalá MŠ)

Město Karolinka, díky své historii související úzce s výrobou skla, se rozhodlo využít prostor bývalé mateřské školy a z jedné části vytvořit MUZEUM SKLÁŘSTVÍ, které by se stalo lákadlem pro návštěvníky města.

Celková výše schválené dotace: 414 000,- Kč

Celkové výdaje projektu: 1 002 805,- Kč

Rok realizace: 2013

Aktuální stav projektu: DOTTACE VYPLACENA 


Obnova kamenného kříže

 

Žadatel: Římskokatolická farnost Hovězí

Místo realizace: Hovězí (u kostela)

V rámci projektu byl obnoven kamený kříž u kostela Sv. Maří Magdaleny v Hovězí.

Celková výše schválené dotace: 107 640,- Kč

Celkové výdaje projektu: 119 600,- Kč

Rok realizace: 2012

Aktuální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


PODPORA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI


POŽÁRNÍ ZBROJNICE oprava elektroinstalace

 

Žadatel: SDH Hovězí

Místo realizace: Hovězí

Projekt řešil kompletní rekonstrukci elektroinstalace v budově požární zbrojnice v obci Hovězí, která je nezbytným předpokladem pro funkčnost budovy zbrojnice.

Celková výše schválené dotace: 339 300,- Kč

Celkové výdaje projektu: 390 000,- Kč

Rok realizace: 2012

Akutální stav projektu: DOTACE VYPLACENA


 

 

» Aktuality

1. výzva OP ŽP

(29.11.2019)
» více zde
 

Kotlíkové dotace

(13.09.2019)
» více zde
 

8. kolo příjmu žádostí PRV

(29.08.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

prosinec 2019
 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 9
 10
 12
 16
 17
 18
 19
 22
 23
 24
 25
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí